Vi er en totalentreprenør

Vi leverer alle tjenestene du trenger for et vellykket prosjekt. Les mer om våre tjenester innen rehabilitering, nybygg og utbedring av grunnforhold lenger ned. Vårt erfarne team av fagfolk sørger for at jobben blir gjort riktig og ihht. avtalt kontrakt.

Vi baserer vår virksomhet på Ansvarlighet - Redelighet - Respekt.
Det er vår visjon og forventninger MA stiller til sine ansatte og i samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi setter miljøansvaret høyt i våre leveranser av tjenester og jobber kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder.

Våre tjenester baseres på høy oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Våre kunder skal være trygg på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget.

Vi er en totalentreprenør

Vi tilbyr en rekke tjenester innen rehabilitering, ombygning og utbedring av grunnforhold. Vårt erfarne team av fagfolk vil sørge for at jobben blir gjort riktig (...).

Nybygg

Vi hjelper deg med å bygge prosjektet ditt

Vi har lang erfaring med bygging av rekkehus, flermannsboliger og lavblokker der vi som totalentreprenør gjennomfører prosjektet fra forberedelse og prosjektering til ferdigstillelse.

Vi kan hjelpe deg med hele prosessen, fra å utvikle et konsept og utarbeide tegninger til å søke om tillatelser og gjennomføre byggeprosjektet.
Med egne ansatte, autoriserte samarbeidspartnere og solide leverandører sørger vi for høy kvalitet på både arbeide og materiale gjennom hele prosessen. Sentralt for oss er en god og tett dialog med byggherre for å skape stor grad av forutsigbarhet i gjennomføringen av byggeprosjektet.

Rehabilitering

Spesialister innen rehabilitering av bygårder

Å ta vare på bygninger og bevare dem for fremtidige generasjoner er en viktig oppgave. Vi har spesialisert oss på rehabilitering og ombygning av slike bygninger, og vi er stolte av å bidra til å bevare vår kulturarv. Vi kan hjelpe deg med alt fra mindre restaureringer til omfattende rehabiliteringsprosjekter.

Vårt team av fagfolk har omfattende erfaring og kunnskap om materialer, teknikker og vernebestemmelser. Vi vil jobbe tett med deg for å finne den beste løsningen for bygningen og dens historie.

Grunnarbeider

Profesjonelt grunnarbeid for trygge bygninger

Grunnarbeid er avgjørende for ethvert byggeprosjekt, og vi har spesialisert oss på utbedring av krevende grunnforhold.
Vårt team av erfarne fagfolk har den nødvendige kunnskapen og ekspertisen som kreves for å sikre at bygningen din er trygg og stabil.

Vi tilbyr en rekke tjenester for utbedring av grunnforhold, inkludert stabilisering av fundament, grunnforsterkning og reparasjon av skader forårsaket av fukt og setninger. Vi bruker de nyeste teknologiene og materialene for å sikre at jobben blir gjort riktig første gang.

Trenger du hjelp

med et prosjekt?

"MA er vår foretrukne samarbeidspartner på nybygg, og vi får alltid kvalitetsbygg levert".

Bård Rieber-Mohn

Daglig leder

,

Fager Eiendom AS